Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Rekrutacja

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA  ROK SZKOLNY 2018/2019

W OKRESIE 12.02.2018r. - 23.02.2018r. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD DNIA 5.03.2018r. DO DNIA 23.03.2018r.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DLA RODZICÓW:
https://lodz.formico.pl

Strona będzie aktywna od 5.03.2018r. od godz. 8.00. do 23.03.2018r. do godz. 15.00.

Należy pamiętać, że:

  • rodzice wybierają trzy przedszkola wg. własnej preferencji
  • wypełniają wniosek w formie elektronicznej
  • drukują go w trzech egzemplarzach, podpisują
  • zanoszą do wszystkich wybranych przedszkoli, wraz z niezbędnymi załącznikami

Potwierdzenia wniosku w systemie dokonuje przedszkole pierwszego wyboru.

WAŻNE:

  • 9.04.2018r. od godz. 8.00. do 13.04.2018r. do godz. 15.00. należy złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli przyjęcia. Niedopełnienie tego obowiązku traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia dziecka do danej placówki.
  • 22.06.2018r. - 29.06.2018r. - czas podpisywania umów w przedszkolach. Brak podpisanej umowy równoznaczne jest z rezygnacją i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i Zasady Postępowania Rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi, zakładka: edukacja, nabór do przedszkoli i szkół.