Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Rekrutacja

Klauzula informacyjna - rekrutacja

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
LP Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 1.04.2019r.
do 19.04.2019r.
do godz. 15.00.

Od 29.07.2019r.
do 2.08.2019r.
do godz. 15.00.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnych czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14.12.2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zmianami).


Od. 1.04.2019r.
do 26.04.2019r.
(godz. 15.00.)Od 29.07.2019r.
do 6.08.2019r.
(godz. 15.00.)
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
10.05.2019r.
godz. 15.00.

13.08.2019r.
godz. 15.00.
4. Potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnych oświadczeń. Od 13.05.2019r.
do 17.05.2019r.
do godz. 15.00.
Od 14.08.2019r.
do 20.08.2019r.
do godz. 15.00.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
24.05.2019r.
godz. 15.00.

23.08.2019r.
godz. 15.00.
 
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA  ROK SZKOLNY 2019/2020

W OKRESIE 11.03.2019r. - 22.03.2019r. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD DNIA 1.04.2019r. DO DNIA 19.04.2019r.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ DLA RODZICÓW: https://lodz.formico.pl

Strona będzie aktywna od 1.04.2019r. od godz. 8.00. do 19.04.2019r. do godz. 15.00.

Należy pamiętać, że:

  • rodzice wybierają trzy przedszkola wg. własnej preferencji
  • wypełniają wniosek w formie elektronicznej
  • drukują go w trzech egzemplarzach, podpisują
  • zanoszą do wszystkich wybranych przedszkoli, wraz z niezbędnymi załącznikami

Potwierdzenia wniosku w systemie dokonuje przedszkole pierwszego wyboru.

WAŻNE:

  • 13.05.2019r. od godz. 8.00. do 17.05.2019r. do godz. 15.00. należy złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli przyjęcia. Niedopełnienie tego obowiązku traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia dziecka do danej placówki.
  • 24.06.2019r. - 28.06.2019r. - czas podpisywania umów w przedszkolach (dla rodziców wszystkich dzieci) . Brak podpisanej umowy równoznaczne jest z rezygnacją i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i Zasady Postępowania Rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi, zakładka: edukacja, nabór do przedszkoli i szkół.