Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Oferta

Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi czynne jest w godz. 6.00. - 17.00.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Iwona Szamałek

Przedszkole Miejskie nr 146 POD WESOŁYM DUSZKIEM to miejsce, gdzie dzieci są radosne i bezpieczne, zdobywają doświadczenia w realizacji działań edukacyjnych, kształtują umiejętności wyrażania uczuć i rozwijają zainteresowania artystyczne.

Mamy słoneczne, kolorowe sale oraz duży, zielony ogród z urządzeniami do zabaw dla dzieci.

Organizujemy:

  • zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia
  • rodzinne spartakiady sportowe
  • uroczystości grupowe i ogólnoprzedszkolne
  • ciekawe wycieczki, zajęcia w parku, palmiarni, leśniczówce i innych ośrodkach ekologicznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci
  • występy dla rodziców, konkursy, warsztaty plastyczne i koncerty muzyczne
  • koncerty własnej orkiestry flażoletowej
  • naukę języka angielskiego

Uczestniczymy w cyklicznych warsztatach czytelniczych w bibliotece.

Promujemy:

  • osiągnięcia dzieci w konkursach o zasięgu ogólnołódzkim i opólnopolskim, a także w środowisku rodzinnym dziecka
  • zdrowy i ekologiczny tryb życia - organizujemy posiłki w stylu stołu szwedzkiego, segregujemy śmieci, zbieramy plastikowe zakrętki i baterie, hodujemy ryby, realizujemy innowacje i programy edukacyjne

Wprowadzamy dzieci w świat kultywowania tradycji narodowych, rodzinnych i przedszkolnych.Korzystamy z doświadczeń rodziców dzieci i ich umiejętności zawodowych we wzbogacaniu oferty przedszkola i sprawnego jego funkcjonowania.

Zapewniamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, zdolny do wyrażania własnych myśli, otwarty na świat i ludzi, z bogatą wrażliwością i wyobraźnią artystyczną.

Posiadamy podziękowania za wzorowe przygotowanie dzieci do szkoły, wielu naszych absolwentów jest uczniami szkół muzycznych.

Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, domami kultury, szkołami muzycznymi i szkołami wyższymi.

Mamy przyjaciół - popularnych ludzi tworzących kulturę.