Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 146
93 - 217 Łódź
ul. Gustawa Morcinka 3


Tel./fax: 42 643 88 21

E-mail: pm146@o2.pl