Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Grupa IV

Oddział IV czynny jest w godzinach: 8.00. - 17.00.

NAUCZYCIELE:
Kamila Herka
Barbara Krystek

KONSULTACJE:
- pierwszy wtorek miesiąca, godz. 16.30. - 17.00.