Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Grupa II

Oddział II czynny jest w godzinach 6.00. - 16.00.

NAUCZYCIELE:
Marzena Wijata
Paulina Polzenius

KONSULTACJE:
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca - godz. 16.00.