Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Grupa II

Oddział II czynny jest w godzinach 7.30. - 15.30.

NAUCZYCIELE:
Mariola Niedziałkowska
Iwona Szamałek

KONSULTACJE:
- pierwszy piątek miesiąca, godz. 15.30. - 16.00.