Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Grupa I

Oddział I czynny jest w godzinach 6.00. - 16.30.

NAUCZYCIELE:
Marzena Wijata
Katarzyna Rzepnikowska

KONSULTACJE:
- drugi wtorek miesiąca, godz. 16.30. - 17.00.