Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Grupa I

Oddział I czynny jest w godzinach 8.00. - 15.00.

NAUCZYCIELE:
Mariola Niedziałkowska
Iwona Szamałek

KONSULTACJE:
pierwszy piątek każdego miesiąca - godz. 15.30.