Przedszkole Miejskie nr 146
w Łodzi

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

PRZEWODNICZĄCY:

  • Pani Joanna Frydrysiak

ZASTĘPCA:

  • Pan Michał Bujacz

SKARBNIK:

  • Pani Anna Magulla